Wat biedt 1-2-DRIEssen

Benut je voorsprong

"De Koningsschool vindt passend leren belangrijk en ontwikkelde een programma voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong dat aansluit op hun grotere denkvermogen. Een programma dat stimuleert en motiveert. Welkom bij 1-2-DRIEssen." 

Een kind met een ontwikkelingsvoorsprong hoeft niet per definitie hoogbegaafd te zijn, maar loopt wel tegen de standaard leermethodes van het kleuteronderwijs aan. Een stuk verder in zijn of haar ontwikkeling dan de gemiddelde klasgenoot, neemt het enthousiasme voor school bij deze kinderen snel af. 

Met passend onderwijs voorkom je dat. Leerlingen spelen en leren met gelijkgestemden in een omgeving die hen wél prikkelt. In dat licht ontwikkelde de Koningsschool voor kinderen van 4 tot 7 jaar speciaal ontwikkelingsvoorsprong-onderwijs. Een uniek concept, genaamd 1-2-DRIEssen, waarbij deze kinderen in een aparte, eigen klas les krijgen.**

Uniek aan het concept is de doorstroom naar groep 4. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van het kind kan gekozen worden voor het regulier onderwijs van de Koningsschool of kan aangemeld worden voor de toelatingsprocedure voor hoogbegaafdheidsonderwijs van Linus Driessen. In beide gevallen blijft het kind binnen dezelfde school. En dat is wel zo prettig.

**Tot de zomervakantie 2021 krijgen leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong van groep 1 individuele begeleiding in de reguliere kleuterklas, mits ze niet elders ingeschreven zijn. Vanaf september 2021 start een aparte groep 1, 2 en 3 voor deze kinderen. 

Lees hier de visie van 1-2-DRIEssen