Mijn kind zit al in groep 7. Loont het nu nog om over te stappen?

Hoe eerder een hoogbegaafd kind passend onderwijs krijgt, hoe beter. Toch is het ook in groep 7 en 8 nog zinvol om de overstap te maken, zeker als uw kind zich ongelukkig voelt in het reguliere onderwijs. Niet alleen op cognitief gebied leert het kind veel, ook op sociaal-emotioneel gebied. Zelfinzicht en weten hoe je überhaupt leert, maakt de overstap naar het vervolgonderwijs makkelijker.