Hoe verloopt de aanmeldprocedure?

Voor een plek op Linus Driessen is een aantal stappen noodzakelijk. Dat heeft te maken met het feit dat we kinderen alleen het thematische, autonome onderwijs kunnen bieden, als zij dat ook aankunnen. Enerzijds beschermen we zo een kind voor een teleurstelling, anderzijds is het in het belang van de groep om de voortgang van de lessen goed te bewaken.
 
De stappen in een notendop (let op: niet per se in deze volgorde):
  • U laat uw kind testen op hoogbegaafdheid door een specialist. De uitkomst van het onderzoek moet minimaal een totaal IQ van 130 zijn.
  • U neemt deel aan een informatiebijeenkomst van Linus-onderwijs (zie agenda).
  • U plant een oriënterend gesprek in met de coördinator van Linus Driessen, Andra voor de Poorte. Heeft u uw kind al aangemeld, neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek.
  • De procedure gaat van start: u ontvangt een vragenlijst om in te vullen en een privacyverklaring ter ondertekening. Hiermee geeft u toestemming om contact op te nemen met de huidige school van uw kind.  
  • Linus Driessen neemt contact op met de huidige school voor meer informatie en de LOVS -gegevens van uw kind. 
  • Linus Driessen plant een spelobservatie in met uw kind.
  • De toelatingscommissie bespreekt op basis van de verzamelde informatie of Linus Driessen past bij uw kind. U ontvangt een toelating of afwijzing.
  • Bij toelating belt de coördinator u met de informatie over verdere stappen voor een goede start op Linus Driessen. Bij een afwijzing belt een lid van de toelatingscommissie u voor een nadere uitleg en toelichting.
Bekijk de officiële aanmeldprocedure.