​Sluit mijn kind Linus Driessen af met een eindtoets?

Vooralsnog niet, zeker nu er nieuwe ontwikkelingen zijn rond de eindtoetsen. Wel neemt Linus Driessen twee keer per jaar de LOVS-toets af voor rekenen en een keer per jaar de LOSV-toets begrijpend lezen (wettelijk vastgesteld). Uiteraard monitort Linus Driessen vanaf dag één uw kind nauwlettend, zodat de kerndoelen behaald worden en uw kind klaar is voor een goede start op het vervolgonderwijs.