​Hoe zijn de groepen onderverdeeld?

Op dit moment bestaat Linus Driessen uit de groepen 4,5 en 6 in een klas. De school groeit gestaag in leerlingenaantal, zodat dit er in de toekomst anders uit kan zien.