Ontmoet Andra voor de Poorte

Ik ben Andra voor de Poorte en woon met Gerben en onze twee kinderen in Kaatsheuvel. Als coördinator en leerkracht heb ik de verantwoordelijkheid voor alles omtrent het Linus-onderwijs op de Koningsschool/Linus Driessen en het ontwikkelen van het onderwijs binnen het Linus-concept. 

Zelf ben ik ouder van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen. Als snel merkten we dat het regulier onderwijs niet past bij onze kinderen. De methode is er de leidraad, met weinig ruimte voor creativiteit of eigen inbreng. Ook bij mij als leerkracht paste het steeds minder. Ik verdiepte me in hoogbegaafdheid en specialiseerde me in wat (hoogbegaafde) kinderen eigenlijk nodig hebben. 

Toen de Willem van Oranje Scholengroep voor het Linus-onderwijsconcept koos, wakkerde dat mijn drive voor het hoogbegaafdheidonderwijs sterk aan en maakte ik de overstap. En dat past mij: ik hou van het opzetten van nieuwe dingen, het uitdenken, maken en presenteren . 

Een prachtige kans om mijn expertise over hoogbegaafdheid te delen met kinderen en ouders. Als ouder, omdat ik weet hoe zwaar de zoektocht kan zijn. Als coördinator, om het onderwijs optimaal in te richten en als leerkracht om me hard te maken voor de zorg en het welzijn van ouder en kind, zowel cognitief als emotioneel. 

Ik ben blij dat ik mijn drive herontdekte in het hoogbegaafdheidsonderwijs. Ik leer iedere dag weer van de mensen die ik ontmoet en groei nog elke dag.