Onderdeel van de Koningsschool

Linus Driessen valt onder Willem van Oranje Scholengroep en is onderdeel van de protestants-christelijke basisschool Koningsschool in Waalwijk. De school is gehuisvest op dezelfde locatie als de Koningsschool op Landgoed Driessen.

Linus-onderwijs Drunen bestaat al sinds 2010 (voorheen bekend onder de naam Athena) en is opgericht voor kinderen die vanwege hun cognitieve talent meer uitdaging nodig hebben dan waar het reguliere onderwijs in voorziet. 

Kenmerkend is het voltijdsaspect, waarbij de geijkte methodes losgelaten worden. De lessen sluiten aan bij de wijze van leren en beleven van hoogbegaafde kinderen, waarbij ook de sociaal-emotionele ontwikkeling ruim baan krijgt.  

In maart 2020 ontving Linus Drunen het predicaat goed van de onderwijsinspectie.