Theoretisch Verkeersexamen groep 7

30 maart 2023
Kinderen uit groep 7 beantwoorden tijdens het examen 25 vragen, vanuit hun rol als fietser, voetganger en passagier. Er wordt getest of ze de verkeerskennis voldoende beheersen, goed inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag.